Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych

Firma TOBZAMER SC realizując umowę z PARP o dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu:

  • zakupiła bazy danych stanowiące informację o Firmach z Niemiec i Austrii , które mogą być potencjalnymi Klientami
  • odbyła szereg spotkań z kontrahentami z Niemiec i Austrii