Nasi klienci


“TOBZAMER S.C.’s” > współpracuje z klientami z różnych branż w tym: :

  • metalowej
  • spożywczej
  • poligraficznej
  • energetycznej
  • transportowej
  • budowlanej
  • chemicznej
  • farmaceutycznej
  • budowy maszyn

Wśród naszych klientów są zarówno międzynarodowe firmy korporacyjne jak i firmy krajowe.