Zakończenie realizacji projektu nr RPMA.01.05.00-14-432/08

W marcu 2012 r. zakończyliśmy projekt realizowany w ramach RPO WM – - “Wdrożenie zasadniczo zmienionych usług – obróbki skrawaniem CNC przez zakup nowych maszyn i urządzeń opartych na nowoczesnych, innowacyjnych technologiach z wykorzystaniem systemy DNC oraz budowę nowych pomieszczeń produkcyjnych”. W wyniku tego działania rozbudowane zostały hale produkcyjne TOBZAMER. Zakupiliśmy 3 nowe obrabiarki CNC: frezarkę, tokarkę, pionowe centrum obróbcze (5D) wraz z scentralizowanym systemem zarządzania maszynami DNC, przecinarkę sterowaną komputerowo (do cięcia materiałów), wysokowydajną sprężarkę, zestaw komputerowy. Nowo zakupione maszyny i urządzenia pozwoliły na zwiększenie oferty naszych usług.