Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Projekt ,,Zwiększenie internacjonalizacji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego w firmie TOBZAMER S.C. Iwona Tobiasz Dariusz Tobiasz” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
 
W ramach tego projektu:

  • Wdrożyliśmy nowy model biznesowy (zakupienie strategii biznesowej)
  • Zakupiliśmy system HPZ do obsługi informatycznej firmy
  • Braliśmy udział w Misji Gospodarczej ,,Szwecja- Elmia Subcontractor 2016”
  • Uczestniczyliśmy w Targach ESEF 2018  w Holandii
  • Odbyliśmy dwie wizyty studyjne na rynku Beneluksu
  • Odbyliśmy dwie wizyty studyjne na rynku skandynawskim
  • Zakupiliśmy dedykowane bazy danych potencjalnych partnerów handlowych ze Skandynawii (Dania, Szwecja), Holandii i Niemiec