Zakończenie realizacji projektu nr RPMA.01.05.00-14-311/13

W marcu 2015 r. zakończyliśmy projekt realizowany w ramach RPO WM – „Rozbudowa firmy w kierunku zwiększenia potencjału produkcyjno – usługowego i wdrożenie specjalistycznych usług obróbki skrawaniem CNC poprzez zakup nowych środków trwałych -obrabiarek i urządzeń opartych na nowoczesnych, innowacyjnych technologiach” W wyniku tego działania wdrożyliśmy w TOBZAMER nowe innowacyjne rozwiązania technologiczne. Zakupiliśmy 2 nowe obrabiarki CNC: pionowe centrum obróbcze (5D), tokarkę i oraz maszynę pomiarową CNC a także zestaw komputerowy wraz z drukarką formatu A3 .Nowo zakupione maszyny i urządzenia pozwoliły na zwiększenie oferty naszych usług.