UMOWA Z POLSKĄ AGENCJĄ ROZWOJU P RZEDSIEBIORCZOŚCI O DOFINANSOWANIE NA WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU

W dniu 15.04.2013 firma TOBZAMER SC podpisała z PARP umowę o dofinansowanie na Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ramach działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska Gospodarka na rynkach miedzynarodowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013