Udział w Targach Lipskich ZULIEFERMESSE

W lutym 2013 uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach w Lipsku ZULIEFERMESSE jako wystawca.
Udział w tej imprezie handlowej został wpisany do naszego “Planu Rozwoju Eksportu”. Nawiązaliśmy nowe kontakty handlowe z firmami z Niemiec.