STRATEGIA BIZNESOWA W ZAKRESIE UMIĘDZYNARODOWIENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

W ramach projektu została zakupiona strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności TOBZAMER S.C. Opracowano nowy model biznesowy mający pozytywny wpływ na działalność Firmy oraz na jej konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.
W przygotowanej Strategii określono zadania jakie mogą przyczynić się do wzrostu internacjonalizacji Firmy przez udział m.in. w krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, w misjach gospodarczych oraz w wizytach studyjnych.