Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)
Oś priorytetowa III, Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP,
Poddziałanie 3.2.2 – Internacjonalizacja przedsiębiorstw,
Typ projektów – Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług

Projekt „Zwiększenie internacjonalizacji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowego modelu biznesowego w firmie Tobzamer S.C. Iwona Tobiasz Dariusz Tobiasz”

 

STRATEGIA BIZNESOWA W ZAKRESIE UMIĘDZYNARODOWIENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

więcej —>>>

UMOWA Z  WOJEWÓDZTWEM MAZOWIECKIM O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ”ZWIĘKSZENIE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WPROWADZENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO W FIRMIE TOBZAMER S.C. IWONA TOBIASZ DARIUSZ TOBIASZ”.

więcej —>>>

INFRASTRUKTURA OPARTA O ROZWIĄZANIA TIK

więcej —>>>

MISJA GOSPODARCZA SZWECJA – ELMIA SUBCONTRACTOR. 2016

więcej —>>>

TARGI LIPSK 2017 (NIEMCY)

więcej —>>>

MISJA GOSPODARCZA DANIA – KOPENHAGA 2017

więcej —>>>

TARGI ESEF 2018 ( HOLANDIA)

więcej —>>>

WIZYTY STUDYJNE – RYNKI BENELUXU

więcej —>>>

WIZYTY STUDYJNE – RYNKI SKANDYNAWSKIE

więcej —>>>

BAZY DANYCH

więcej —>>>