Projekt RPOWM/1.5/ Obrazy

3. Frezarka Avia X-59. Tokarka AVIAturn 35M1. Maszyna Pomiarowa DEA Global Silver
DellOptiplex3020Benq GW2255KonicaMinolta215
Wydatek współfinsowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013