Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie na wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach działania POIG 6.1

W dniu 15.04.2013 została podpisana umowa z PARP na wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach działania POIG 6.1