MISJA GOSPODARCZA DANIA – KOPENHAGA 2017

Misja gospodarcza była ściśle związana z wizytą na Targach HI Industry w Herning k/ Kopenhagi w dniach 3.10.2017 -5.10.2017. Na w/w targach przedstawiciele Firmy TOBZAMER S.C. zapoznali się z prezentowanymi tam tendencjami rozwoju branży na rynku skandynawskim i najnowszymi osiągnięciami w zakresie technologii wytwarzania i produktu w tym rejonie. Udział w w/w misji gospodarczej stworzył warunki do kontaktu oraz współpracy z potencjalnymi kontrahentami.