Historia firmy TOBZAMER


1996

Powstanie firmy TOBZAMER S.C.

1999-2000

Budowa hali produkcyjnych i pomieszczeń biurowych w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 172

2001

Zakup zestawu maszyn konwencjonalnych

2003

Zakup hali produkcyjnych w Warszawie przy ul. Żegańskiej 1

2004

Rozbudowa biura Zakładu TOBZAMER S.C.

2006

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2000 Priorytet 2 Działanie 2.1

2007

Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001: 2000

2009

Zakup nieruchomości pod rozbudowę Zakładu TOBZAMER S.C. (lokalizacja Warszawa – Międzylesie) – dokupienie sąsiadujących działek do wcześniej posiadanych nieruchomości

2008-2012

Nowa inwestycja w ramach programu RPO WM Priorytet I Działanie 1,5
„Wdrożenie zasadniczo zmienionych usług – obróbki skrawaniem CNC przez zakup nowych maszyn i urządzeń opartych na nowoczesnych, innowacyjnych technologiach z wykorzystaniem systemu DNC oraz budowę nowych pomieszczeń produkcyjnych”

2013

Umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie na wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach POIG 6.1

2013

Udział w Targach Lipskich ZULIEFERMESSE jako wystawca

2014

Udział w Targach NORTEC w Hamburgu jako wystawca

2014

Uczestnictwo w Targach i w Hanowerze i Wiedniu

2013-2015

Inwestycja w nowe technologie i maszyny w ramach programu RPO WM Priorytet I Działanie 1,5- realizacja projektu „Rozbudowa firmy w kierunku zwiększenia potencjału produkcyjno – usługowego i wdrożenie specjalistycznych usług obróbki skrawaniem CNC poprzez zakup nowych środków trwałych -obrabiarek i urządzeń opartych na nowoczesnych, innowacyjnych technologiach”

2014-2015

Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2008