Zakończenie realizacji projektu nr RPMA.01.05.00-14-311/13

W marcu 2015 r. zakończyliśmy projekt realizowany w ramach RPO WM – „Rozbudowa firmy w kierunku zwiększenia potencjału produkcyjno – usługowego i wdrożenie specjalistycznych usług obróbki skrawaniem CNC poprzez zakup nowych środków trwałych -obrabiarek i urządzeń opartych na nowoczesnych, innowacyjnych technologiach” Read more…Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych

Firma TOBZAMER SC realizując umowę z PARP o dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu:
Read more…Udział w misjach gospodarczych za granicą

Firma TOBZAMER SC realizując umowę z PARP o dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu uczestniczyła w 2014 roku w misjach zagranicznych w Hanowerze i Wiedniu.Udział w Targach NORTEC w Hamburgu

W styczniu 2014 uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach NORTEC w Hamburgu jako wystawca.
Udział w tej imprezie handlowej został wpisany do naszego “Planu Rozwoju Eksportu”. Nawiązaliśmy wiele nowych kontaktów handlowych.Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie na wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach działania POIG 6.1

W dniu 15.04.2013 została podpisana umowa z PARP na wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach działania POIG 6.1Udział w Targach Lipskich ZULIEFERMESSE

W lutym 2013 uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach w Lipsku ZULIEFERMESSE jako wystawca. Read more…Złożenie wniosku o dofinansowanie nr WND-POIG.06.01.00-14-270/12

W listopadzie 2012 w ramach Programu Operacyjna Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 6.1. Read more…Zakończenie realizacji projektu nr RPMA.01.05.00-14-432/08

W marcu 2012 r. zakończyliśmy projekt realizowany w ramach RPO WM – - “Wdrożenie zasadniczo zmienionych usług – obróbki skrawaniem CNC przez zakup nowych maszyn i urządzeń opartych na nowoczesnych, innowacyjnych technologiach z wykorzystaniem Read more…