STRATEGIA BIZNESOWA W ZAKRESIE UMIĘDZYNARODOWIENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

W ramach projektu została zakupiona strategia biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności TOBZAMER S.C. Opracowano nowy model biznesowy mający pozytywny wpływ na działalność Firmy oraz na jej konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.więcej —>>>

UMOWA Z  WOJEWÓDZTWEM MAZOWIECKIM O DOFINANSOWANIE PROJEKTU ”ZWIĘKSZENIE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WPROWADZENIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO W FIRMIE TOBZAMER S.C. IWONA TOBIASZ DARIUSZ TOBIASZ”.

W dniu 04.12.2017 Firma TOBZAMER S.C. zawarła umowę nr RPMA.03.02.02-14-6670/16-00 z  Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  o dofinansowanie Projektu więcej —>>>

INFRASTRUKTURA OPARTA O ROZWIĄZANIA TIK

Firma TOBZAMER S.C zakupiła system HPZ. Jest to nowoczesne informatyczne narzędzie do obsługi klientów zagranicznych Firmy oparte o rozwiązania TIK (Technologie Informatyczno – Komputerowe). więcej —>>>

MISJA GOSPODARCZA SZWECJA – ELMIA SUBCONTRACTOR. 2016

Misja gospodarcza powiązana była z  Targami Elmia Subcontractor, które odbyły się w dniach 8-11 listopada w Jonköping ( Szwecja)  więcej —>>>

TARGI LIPSK 2017 (NIEMCY)

Firma TOBZAMER S.C. realizując umowę  RPMA.03.02.02-14-6670/16-00 brała udział w dniach 07-03-2017 – 10-03-2017 w Targach  Zuliefermesse  w Lipsku w charakterze wystawcy. Udział w/w Targach pozwolił  Firmie TOBZAMER S.C. więcej —>>>

MISJA GOSPODARCZA DANIA – KOPENHAGA 2017

Misja gospodarcza była ściśle związana z wizytą na Targach HI Industry w Herning k/ Kopenhagi w dniach 3.10.2017 -5.10.2017. Na w/w targach przedstawiciele Firmy TOBZAMER S.C. więcej —>>>

TARGI ESEF 2018 ( HOLANDIA)

Firma TOBZAMER S.C. realizując umowę  RPMA.03.02.02-14-6670/16-00 brała udział w Targach ESEF 2018 w dniach 20.03.2018 – 23.03.2018 w Utrecht ( Holandia) jako wystawca. Targi ESEF są jedną z najważniejszych więcej —>>>

WIZYTY STUDYJNE – RYNKI BENELUXU

W trakcie realizacji projektu Firma TOBZAMER S.C odbyła dwie wizyty studyjne. Spotkania (wizyty studyjne) miały na celu poznanie firm potencjalnych klientów.  więcej —>>>

WIZYTY STUDYJNE – RYNKI SKANDYNAWSKIE

W trakcie realizacji projektu Firma TOBZAMER S.C odbyła dwie wizyty studyjne, podczas których miały miejsce spotkania z przedstawicielami firm działających na rynku skandynawskim.  więcej —>>>

BAZY DANYCH

Firma TOBZAMER S.C. zakupiła dedykowane bazy danych potencjalnych partnerów handlowych  ze Skandynawii (Dania, Szwecja) oraz krajów Benelux (Holandia oraz Niemcy) Usprawniło to w  Firmie TOBZAMER S.C  proces nawiązywania kontaktu z klientem.Zakończenie realizacji projektu nr RPMA.01.05.00-14-311/13

W marcu 2015 r. zakończyliśmy projekt realizowany w ramach RPO WM – „Rozbudowa firmy w kierunku zwiększenia potencjału produkcyjno – usługowego i wdrożenie specjalistycznych usług obróbki skrawaniem CNC poprzez zakup nowych środków trwałych -obrabiarek i urządzeń opartych na nowoczesnych, innowacyjnych technologiach” Read more…Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych

Firma TOBZAMER SC realizując umowę z PARP o dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu:
Read more…Udział w misjach gospodarczych za granicą

Firma TOBZAMER SC realizując umowę z PARP o dofinansowanie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu uczestniczyła w 2014 roku w misjach zagranicznych w Hanowerze i Wiedniu.Udział w Targach NORTEC w Hamburgu

W styczniu 2014 uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach NORTEC w Hamburgu jako wystawca.
Udział w tej imprezie handlowej został wpisany do naszego “Planu Rozwoju Eksportu”. Nawiązaliśmy wiele nowych kontaktów handlowych.Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie na wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach działania POIG 6.1

W dniu 15.04.2013 została podpisana umowa z PARP na wdrożenie planu rozwoju eksportu w ramach działania POIG 6.1Udział w Targach Lipskich ZULIEFERMESSE

W lutym 2013 uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach w Lipsku ZULIEFERMESSE jako wystawca. Read more…Złożenie wniosku o dofinansowanie nr WND-POIG.06.01.00-14-270/12

W listopadzie 2012 w ramach Programu Operacyjna Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 6.1. Read more…Zakończenie realizacji projektu nr RPMA.01.05.00-14-432/08

W marcu 2012 r. zakończyliśmy projekt realizowany w ramach RPO WM – - “Wdrożenie zasadniczo zmienionych usług – obróbki skrawaniem CNC przez zakup nowych maszyn i urządzeń opartych na nowoczesnych, innowacyjnych technologiach z wykorzystaniem Read more…